دریافت قیمت بیت کوین با esp8266

دریافت قیمت لحظه ای بیت کوین با ESP8266

در این پروژه قصد داریم یک کلاینت HTTP ساده با ماژول WiFi ESP8266 ایجاد کنیم. با اتصال ESP8266 به شبکه، قیمت فعلی بیت کوین با ESP8266 را درخواست می کند. این نمونه ای از نحوه دریافت داده ها از وب است.

ادامه مطلب

مد Deep Sleep یا خواب عمیق در ESP8266

این راهنما نحوه استفاده از مد خواب عمیق را در ESP8266 با استفاده از Arduino IDE نشان می دهد. خواب عمیق را با بیدار شدن توسط تایمر و خواب عمیق را با بیدار شدن توسط عوامل خارجی با استفاده از پین بازنشانی (RST) پوشش خواهیم داد.

ادامه مطلب

کد نویسی و نحوه عملکرد کامل وقفه ها و تایمرهای ESP8266 با مثال عملی

فهرست مطالب آخرین پست ها در این راهنما، نحوه استفاده از در این راهنما، نحوه استفاده از وقفه ها و تایمرهای ESP8266 در Arduino IDE ر...

ادامه مطلب

خواندن مقادیر آنالوگ ADC ESP8266 در Arduino IDE ،MicroPython و Lua node mcu

در این آموزش نحوه خواندن مقادیر آنالوگ با استفاده از پین آنالوگ ESP8266 (A0) در محیط های آردوینو، میکرو پایتون و LUA NODE MCU را به شما نشان داده ایم.

ادامه مطلب

راه اندازی ESP8266 PWM

راه اندازی ESP8266 PWM (خروجی آنالوگ)- تغییر نور LED

در این آموزش نحوه تولید سیگنال های PWM با ESP8266 NodeMCU با استفاده از Arduino IDE را راه اندازی میکنیم. به عنوان مثال، با تغییر مقدار duty cycle در طول زمان، میزان نور LED را کنترل می کنیم.

ادامه مطلب

راه اندازی سنسور BME680 با استفاده از ESP8266 اندازه گیری گاز، فشار، رطوبت و دما به صورت ساده و وب سرور

در این آموزش شما یاد خواهید گرفت که چگونه سنسور را به برد ESP8266 NodeMCU متصل کنید، کتابخانه های مورد نیاز را نصب کنید، از یک برنامه ساده برای نمایش مقادیر سنسور در مانیتور سریال استفاده کنید و یک وب سرور برای نظارت از راه دور این سنسور بسازید.

ادامه مطلب

راهنمای جامع پین های ESP8266

راهنمای جامع پین های ESP8266 (کدام پین ها را میتوانیم استفاده کنیم؟)

این مقاله راهنمای پین های ESP8266 دیاگرام پین ها، عملکرد آنها و نحوه استفاده از آنها میباشد.
همه GPIO ها در همه بردهای توسعه ESP8266 در قسمت خروجی برد قرار نمی گیرند، برخی از GPIO ها برای استفاده توصیه نمی شوند و برخی دیگر عملکردهای بسیار خاصی دارند.

ادامه مطلب